vrijdag 22 september 2023
Home
Sunset March 81-2
Fotoalbum
Video's
PDF Downloads
Posten & Landkaarten
Toen & Nu
inloggen

Wachtwoord vergeten?
Online
Bezoekers
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVandaag23
mod_vvisit_counterGisteren40
mod_vvisit_counterDeze Week191
mod_vvisit_counterDeze Maand686
mod_vvisit_counterAlle323884
E-Mail
   mail2.gif
  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
        
Bekijk gastenboek
Toont 1 - 10 van 200 resultaten Bericht toevoegen
Naam Bericht
marga
bellingwolde
Geplaatst op dinsdag 25 juni 2013, 23:47 Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Hallo,

mijn vriend heeft in libanon gezeten van juli 81 tot januari 82.
Hij is nu afgekeurd vanwege een chronische ptss en heeft net 6 jaar interne opname gehad in het sinai centrum te amersfoort.
Doordat hij daar 6 jaar gezeten heeft moest hij een eigenbijdrage betalen dat opgelopen is tot bijna 25000 euro.
Wij zijn al jaren bezig met een zaak tegen defensie en die had het voorstel gedaan,met de woorden je hebt een ereschuld uitbetaling gehad en wij willen het daarbij houden, en ze blijven erbij dat er voldoende nazorg geweest is. Nazorg heeft hij nooit gehad totdat de bom barste en per direct een interne opname in moest
Wij gaan hier niet mee accoord en willen een schadeloosstelling voor die 25000 euro
Nu vraagt de advocaat ons om libanon veteranen te zoeken die een verklaring willen invullen en onder tekenen en dat naar de advocaat toe te mailen, dan staan wij sterker in de zaak .(althans we hopen dat te kunnen winnen met behulp van andere veteranen die in libanon zijn geweest)
het hoeft niet perce in dezelfde periode geweest te zijn ,maar wel libanon veteranen.


Ik hoop dat jullie veteranen kennen en ons hiermee willen helpen door misschien een oproep op deze site te zetten.als er veteranen zijn die mijn vriend hierin willen steunen dan zijn we hun zeer dankbaar en kunnen ze de ingevulde formulieren direct doormailen naar de advocaat.
dolderman@ahl-advocaten.nl

Verder heeft ed Nagels van Dutch Military Veterans (facebook) samen met de advocaat Dolderman het volgende papier opgesteld:

Nazorg huidige situatie
“Tijdens de uitzending hebben militairen moeten werken en leven in omstandigheden die (sterk) afwijken van de Nederlandse situatie. Ook kunnen ze heftige gebeurtenissen hebben beleefd. Het meemaken van een uitzending kan positieve maar ook negatieve gevolgen hebben voor een militair. Zo kan een militair bijvoorbeeld een andere kijk op de wereld krijgen of erachter komen dat hij/zij goed met stressvolle situaties kan omgaan. Soms vinden militairen het moeilijk om na terugkeer weer te wennen aan de thuis- en werksituatie. Ook kan men hinder ondervinden van lichamelijke of psychische klachten. De ervaring heeft geleerd dat zes maanden na uitzending een juist moment is om na te gaan hoe het is gesteld met de gezondheid en het welzijn.
De uitzending kan ook het thuisfront hebben beïnvloed. Om goede zorg te kunnen bieden, wordt de militair gevraagd het thuisfront te laten deelnemen aan het Nazorgonderzoek. Aan het thuisfront wordt gevraagd hoe het met hen zelf gaat maar ook hoe zij ervaren hoe het met de militair gaat.”
Deze tekst wordt gebruikt op de Internet site van Defensie om duidelijk te maken dat zij een inspanning verrichten, voor zowel de militair die wordt uitgezonden, maar ook het thuisfront.
De situatie is vandaag de dag goed of in ieder geval beter geregeld dan het moment dat Nederland voor de eerste maal, na de Korea oorlog weer besloot deel te nemen aan een massale inzet van een Pantserinfanteriebataljon in Libanon.
Bij de inzet van de Nederlandse militairen kan worden gesteld dat er sprake is geweest van een povere voorbereiding en voorlichting. Geen begeleiding tijdens de duur van de militairen in het inzetgebied en het helemaal ontbreken van enige vorm van nazorg na terugkeer in Nederland. De inzet van 1 officier maatschappelijk werker kan niet worden beschouwd als een adequate vorm van geestelijke zorg in het inzetgebeid.
Nu blijken er meerdere ex militairen last te hebben van Post traumatische Stresstoornis die hen parten spelen bij het functioneren in onze maatschappij, welke direct terug te voeren zijn naar de uitzendingsperiode.
Defensie heeft daarin zijn verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor deze slachtoffers. Als behoorlijk bestuurder blijft het de verantwoordelijkheid van het ministerie onder wiens verantwoordelijkheid de militair viel voor, tijdens en na de uitzending.
Omdat er een situatie is ontstaan waarin deze slachtoffers door Defensie niet of slechts gedeeltelijk erkent worden in hun trauma willen wij de volgende actie ondernemen voor 1 van deze slachtoffers, namelijk Christian Kriznaric. Deze collega heeft in 1981 gediend bij het UNIFIL Bataljon.
Het vreemde is in dit verhaal, omtrent het gedrag van Defensie dat aan hem wel een uitbetaling is gedaan in het kader van de Ereschuldregeling!
Hij heeft een verklaring van ons Libanongangers nodig waarin wij verklaren een zeer slechte voorbereiding te hebben gehad als het gaat om de risico’s in het inzet gebied, een filmpje met zwemmende collega’s, witte stranden en blauwe luchten. Het totaal ontbreken van enige vorm van zorg in het inzetgebied en het totaal ontbreken van nazorg na thuiskomst in Nederland.


VERKLARING
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Registratienummer:
Adres:
Woonplaats:
Ik verklaar te hebben deelgenomen aan de missie onder leiding van de Verenigde Naties in Libanon, als militair van het Nederlandse UNIFIL bataljon in de periode van …………… tot ……………..

1. Voorbereiding op uitzending
1.a. Heeft u een specifieke opleiding gehad ter voorbereiding van de missie in Libanon?
Antwoord: ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
1.b. Waaruit bestond deze opleiding en hoe lang duurde de opleiding?
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.c. Is tijdens de voorbereiding op de uitzending ook voorlichting gegeven over de missie en zo ja waaruit bestond deze voorlichting?
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.d. Heeft u vòòr de uitzending voorlichting gehad over mogelijke risico’s op psychologisch gebied? En zo ja waaruit bestond deze?
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.e.
Bent u vòòr de uitzending erop gewezen dat in het uitzendgebied zorgverleners aanwezig zijn waar u zich kunt melden indien u te maken krijgt met psychische problemen.
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. De zorg tijdens de uitzending.
2.a.
Was er op uw post een zorgverlener (arts, geestelijk verzorger of bedrijfmaatschappelijkwerker) aanwezig?
Antwoord?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.b.
Wist u dat u zich met psychische problemen tot de bedrijfsmaatschappelijk werker kon wenden?
Antwoord?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.c.
Was het u bekend dat de bedrijfsmaatschappelijk werkers zich door het gehele uitzendgebied verplaatsen. En zo ja, heeft een bedrijfsmaatschappelijk werker uw post bezocht?
Antwoord?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2.d.
Heeft u in het uitzendgebied te maken gehad met het verwerken van emoties of tegenslagen en/of andere psychische problemen. Zo ja, was er gelegenheid om uw problemen kenbaar te maken bij uw kader/ hulpverlener en zo ja wat was de reactie van het kader / de hulpverlener?
Antwoord?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Nazorg
3.a.
Heeft er in het uitzendgebied en/of bij thuiskomst een debriefing plaatsgevonden waarbij u de gelegenheid werd geboden om uw gevoelens/ emoties en of problemen naar aanleiding van uw ervaringen in het uitzendgebied te bespreken?
Antwoord?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.b.
Heeft u na afloop van de uitzending voorlichting gehad van defensie over de beschikbaarheid van zorg in het geval u psychische klachten zou hebben? Zo ja, waaruit bestond deze informatie?
Antwoord:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.c.
Heeft u direct bij terugkeer uit Libanon voorlichting gehad over de beschikbaarheid van nazorg? Zo ja, waaruit bestond deze voorlichting?
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.d.
Heeft u bij dienstverlating voorlichting gehad over de beschikbaarheid van nazorg? Zo ja, waaruit bestond deze voorlichting?
Antwoord:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.e.
Heeft u 3 tot 6 maanden na de terugkeer uit Libanon voorlichting gehad over de beschikbaarheid van nazorg? Zo ja, waaruit bestond deze voorlichting?
Antwoord:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.f.
Heeft u bij terugkeer uit Libanon een brief ontvangen waarin werd gewezen op de mogelijkheid om ook veel later nog een beroep te doen op personeelszorg en begeleiding van door de Militair Sociale Dienst van het Ministerie van Defensie?
Antwoord:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aldus naar waarheid verklaard,
Datum:
Handtekening:

  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
marga blink
Nederland
Geplaatst op maandag 17 juni 2013, 22:56 Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Nazorg huidige situatie
“Tijdens de uitzending hebben militairen moeten werken en leven in omstandigheden die (sterk) afwijken van de Nederlandse situatie. Ook kunnen ze heftige gebeurtenissen hebben beleefd. Het meemaken van een uitzending kan positieve maar ook negatieve gevolgen hebben voor een militair. Zo kan een militair bijvoorbeeld een andere kijk op de wereld krijgen of erachter komen dat hij/zij goed met stressvolle situaties kan omgaan. Soms vinden militairen het moeilijk om na terugkeer weer te wennen aan de thuis- en werksituatie. Ook kan men hinder ondervinden van lichamelijke of psychische klachten. De ervaring heeft geleerd dat zes maanden na uitzending een juist moment is om na te gaan hoe het is gesteld met de gezondheid en het welzijn.
De uitzending kan ook het thuisfront hebben beïnvloed. Om goede zorg te kunnen bieden, wordt de militair gevraagd het thuisfront te laten deelnemen aan het Nazorgonderzoek. Aan het thuisfront wordt gevraagd hoe het met hen zelf gaat maar ook hoe zij ervaren hoe het met de militair gaat.”
Deze tekst wordt gebruikt op de Internet site van Defensie om duidelijk te maken dat zij een inspanning verrichten, voor zowel de militair die wordt uitgezonden, maar ook het thuisfront.
De situatie is vandaag de dag goed of in ieder geval beter geregeld dan het moment dat Nederland voor de eerste maal, na de Korea oorlog weer besloot deel te nemen aan een massale inzet van een Pantserinfanteriebataljon in Libanon.
Bij de inzet van de Nederlandse militairen kan worden gesteld dat er sprake is geweest van een povere voorbereiding en voorlichting. Geen begeleiding tijdens de duur van de militairen in het inzetgebied en het helemaal ontbreken van enige vorm van nazorg na terugkeer in Nederland. De inzet van 1 officier maatschappelijk werker kan niet worden beschouwd als een adequate vorm van geestelijke zorg in het inzetgebeid.
Nu blijken er meerdere ex militairen last te hebben van Post traumatische Stresstoornis die hen parten spelen bij het functioneren in onze maatschappij, welke direct terug te voeren zijn naar de uitzendingsperiode.
Defensie heeft daarin zijn verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor deze slachtoffers. Als behoorlijk bestuurder blijft het de verantwoordelijkheid van het ministerie onder wiens verantwoordelijkheid de militair viel voor, tijdens en na de uitzending.
Omdat er een situatie is ontstaan waarin deze slachtoffers door Defensie niet of slechts gedeeltelijk erkent worden in hun trauma willen wij de volgende actie ondernemen voor 1 van deze slachtoffers, namelijk Christian Kriznaric. Deze collega heeft in 1981 gediend bij het UNIFIL Bataljon.
Het vreemde is in dit verhaal, omtrent het gedrag van Defensie dat aan hem wel een uitbetaling is gedaan in het kader van de Ereschuldregeling!
Hij heeft een verklaring van ons Libanongangers nodig waarin wij verklaren een zeer slechte voorbereiding te hebben gehad als het gaat om de risico’s in het inzet gebied, een filmpje met zwemmende collega’s, witte stranden en blauwe luchten. Het totaal ontbreken van enige vorm van zorg in het inzetgebied en het totaal ontbreken van nazorg na thuiskomst in Nederland.


VERKLARING
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Registratienummer:
Adres:
Woonplaats:
Ik verklaar te hebben deelgenomen aan de missie onder leiding van de Verenigde Naties in Libanon, als militair van het Nederlandse UNIFIL bataljon in de periode van …………… tot ……………..

1. Voorbereiding op uitzending
1.a. Heeft u een specifieke opleiding gehad ter voorbereiding van de missie in Libanon?
Antwoord: ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
1.b. Waaruit bestond deze opleiding en hoe lang duurde de opleiding?
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.c. Is tijdens de voorbereiding op de uitzending ook voorlichting gegeven over de missie en zo ja waaruit bestond deze voorlichting?
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.d. Heeft u vòòr de uitzending voorlichting gehad over mogelijke risico’s op psychologisch gebied? En zo ja waaruit bestond deze?
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.e.
Bent u vòòr de uitzending erop gewezen dat in het uitzendgebied zorgverleners aanwezig zijn waar u zich kunt melden indien u te maken krijgt met psychische problemen.
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. De zorg tijdens de uitzending.
2.a.
Was er op uw post een zorgverlener (arts, geestelijk verzorger of bedrijfmaatschappelijkwerker) aanwezig?
Antwoord?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.b.
Wist u dat u zich met psychische problemen tot de bedrijfsmaatschappelijk werker kon wenden?
Antwoord?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.c.
Was het u bekend dat de bedrijfsmaatschappelijk werkers zich door het gehele uitzendgebied verplaatsen. En zo ja, heeft een bedrijfsmaatschappelijk werker uw post bezocht?
Antwoord?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2.d.
Heeft u in het uitzendgebied te maken gehad met het verwerken van emoties of tegenslagen en/of andere psychische problemen. Zo ja, was er gelegenheid om uw problemen kenbaar te maken bij uw kader/ hulpverlener en zo ja wat was de reactie van het kader / de hulpverlener?
Antwoord?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Nazorg
3.a.
Heeft er in het uitzendgebied en/of bij thuiskomst een debriefing plaatsgevonden waarbij u de gelegenheid werd geboden om uw gevoelens/ emoties en of problemen naar aanleiding van uw ervaringen in het uitzendgebied te bespreken?
Antwoord?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.b.
Heeft u na afloop van de uitzending voorlichting gehad van defensie over de beschikbaarheid van zorg in het geval u psychische klachten zou hebben? Zo ja, waaruit bestond deze informatie?
Antwoord:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.c.
Heeft u direct bij terugkeer uit Libanon voorlichting gehad over de beschikbaarheid van nazorg? Zo ja, waaruit bestond deze voorlichting?
Antwoord:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.d.
Heeft u bij dienstverlating voorlichting gehad over de beschikbaarheid van nazorg? Zo ja, waaruit bestond deze voorlichting?
Antwoord:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.e.
Heeft u 3 tot 6 maanden na de terugkeer uit Libanon voorlichting gehad over de beschikbaarheid van nazorg? Zo ja, waaruit bestond deze voorlichting?
Antwoord:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.f.
Heeft u bij terugkeer uit Libanon een brief ontvangen waarin werd gewezen op de mogelijkheid om ook veel later nog een beroep te doen op personeelszorg en begeleiding van door de Militair Sociale Dienst van het Ministerie van Defensie?
Antwoord:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aldus naar waarheid verklaard,
Datum:
Handtekening:

  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
marga
bellingwolde
Geplaatst op zaterdag 15 juni 2013, 20:54 Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
hallo allemaal,

ik heb een vraag aan alle libanon veteranen,of die mijn vriend willen steunen met een verklaring ivm de nazorg die er niet of nauwelijks is geweest. wij vechten inmiddels al 6 jaar met een zaak tegen defensie, en hebben van de advocaat een laatste hoop gekregen met de vraag of libanon veteranen achter mijn vriend willen staan.
hij heeft net 6 jaar interne opname gehad ivm met een chronische ptss door zijn uitzending naar libanon.nu is er door zijn hoge eigen bijdrage aan de kliniek een schuld ontstaan van bijna 25000 euro, ik zal heel eerlijk zijn en jah we kunnen die betalen doordat hij een ereschuld uitgekeerd heeft gekregen, maar ik vind niet dat hij die hoeft te betalen, defensie heeft immers geen nazorg gegeven en ik vind dat zij dat moeten betalen. daarvoor hebben we de verklaringen nodig met een handtekening van ex collega's. hij heeft een mip van 40% en dat was vlak voor de ereschuld uitbetaling nog 100% ze hebben die snel naar beneden gezet om te besparen dus, want mijn vriend zat nog volledig in opname in het sinaicentrum 24/7 per week. nu sinds december is hij gelukkig weer thuis, maar doordat zijn ptss blijvend is word hij niet beter en moet hij elke week nog wel terug naar amersfoort. mijn vraag is willen jullie helpen bij de finale kwijting door de verklaring te ondertekenen? ook als iemand wel zorg heeft gehad ,dan graag wel naar waarheid invullen want we hebben ze nodig voor de rechtbank.

de volgende verklaring hebben ed nagel en de advocaat opgesteld. als je je medewerking wil verlenen mag je de verklaring naar mij toesturen of naar de advocaat.
mijn mail, m.blink@live.nl het mailadres van de advocaat is dolderman@ahl-advocaten.nl

alvast heel erg bedankt.
groetjes marga
  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
Henry Draaijer
Eerbeek
Geplaatst op dinsdag 15 januari 2013, 14:10 Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Overleden is Leo van Rheenen. Hij is op 11 januari jl. op 49 jarige leeftijd overleden aan alvleesklierkanker.
Tussen 25 nov 1981 en 17 maart 1982 heeft hij in Libanon gezeten. Hij had af en toe contact met mensen van UNIFIL en is de afgelopen jaren ook twee keer naar een reünie geweest.

De herdenkingsdienst is op vrijdag 18 januari a.s. om 11.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Een ieder is welkom.


Met vriendelijke groet,

Leeyanne Dobben-van Rheenen (echtgenote van Leo).

Wij wensen Leeyanne en overige familie en vrienden heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.
Beste Leo, jouw strijd is gestreden, Rust in Vrede Sad
  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
Berrie Stam
7-6b
Geplaatst op maandag 09 juli 2012, 11:44 Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
leuk initiatief, ben benieuwd naar de foto's van Libanon!

Iets heel anders; afgelopen week is de veteranen Top 50 bekendgemaakt. Gelukkig zat Dylan er in met Masters of War, Maar de Editors ontbraken met No Sound But The Wind. Zullen wij er voor zorgen dat deze volgend jaar wel present is. Bij deze de link van de mooiste live versie:
http://www.youtube.com/watch?v=XXUCFk8VJFY&list=WL6F7D96C067FF3F55&feature=mh_lolz
  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
Berrie Stam
7-6B
Geplaatst op zondag 08 juli 2012, 19:18 Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
leuk initiatief, ben benieuwd naar de foto's van Libanon!

Iets heel anders; afgelopen week is de veteranen Top 50 bekendgemaakt. Gelukkig zat Dylan er in met Masters of War, Maar de Editors ontbraken met No Sound But The Wind. Zullen wij er voor zorgen dat deze volgend jaar wel present is. Bij deze de link van de mooiste live versie:
http://www.youtube.com/watch?v=XXUCFk8VJFY&list=WL6F7D96C067FF3F55&feature=mh_lolz
  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
Wouter Bolder

Geplaatst op vrijdag 11 mei 2012, 00:58 Bezoek website van plaatser Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Het was gezellig ouwe yp-coureur!!!!
Groet WouterBiggrin
  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
GertJan v.d.Put
Hillegom
Geplaatst op zondag 06 mei 2012, 18:11 Bezoek website van plaatser Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Beste allemaal. We zijn vandaag met een 6 tal ex 81-2 ers bij elkaar gekomen om een bezoek aan Libanon in april 2013 voor te bereiden. We hebben na een rondje in de YP 408 de eerste afspraken gemaakt voor een bezoek aan het gebied. het was erg gezellig om met deze kleine groep weer oude verhalen op te halen en foto's uit te wisselen. We kijken alle 6 uit naar dit komende reisje. Henk van Gent,Johan vd Coolwijk,Wouter Bolder,Gert v Straaten,Peter Kauwen en ondergetekende GertJan vd Put.
  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
pieter hijdra
arnhem
Geplaatst op donderdag 19 april 2012, 07:51 Bezoek website van plaatser Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Biggrin Het is eindelijk zover;
de beloofde eerste Unifil-print van mijn hand, met de titel ‘In Service of Peace’, ligt bij de drukker.
Sad Op dit moment is bestellen via mijn website ** helaas niet mogelijk vanwege een technische storing. Daar wordt aan gewerkt.....
Zodra deze weer operationeel is plaats ik foto’s van de print op de website.
Smile Medio mei 2012 is de print, ingelijst in lijst naar voorkeur, achter glas en voorzien van Passe-Partout leverbaar.
Shocked De verkoopprijs bedraagt 145 euro, inclusief lijst naar keuze en btw, exclusief evt. verzendkosten (aangetekend). Deze bedragen 8,05 euro.
Wink Op de print staat onderstaande tekst vermeld;

IN SERVICE OF PEACE

Tijdens deelname aan de UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) vredesoperatie in de periode 1979 -1985 werden in het operatiegebied, in het kader van gebiedsbewaking, door Nederlandse troepen buiten de uren van de avondklok in ‘roadblocks’ op doorgaande wegen voorbijgangers gecontroleerd op identiteitsbewijs en voertuigen doorzocht op wapens, munitie en springmiddelen.

From an original painting by WO-1 class (retired) Pieter Hijdra

Smile Tijdens de Landmachtdagen op 12/13 mei kun je print komen bekijken in de 'witte tent' op het terreindeel van 11 Luchtmobiele Brigade. Wie wee'; tot dan!
Groet Pieter Hijdra


  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering
Pieter Hijdra
Arnhem
Geplaatst op woensdag 18 april 2012, 21:10 Bezoek website van plaatser Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Biggrin Het is eindelijk zover;
de beloofde eerste Unifil-print van mijn hand, met de titel ‘In Service of Peace’, ligt bij de drukker.

Sad Op dit moment is bestellen via mijn website ** helaas niet mogelijk vanwege een technische storing. Daar wordt aan gewerkt.....
Zodra deze weer operationeel is plaats ik foto’s van de print op de website.

Smile Medio mei 2012 is de print, ingelijst in lijst naar voorkeur, achter glas en voorzien van Passe-Partout leverbaar.

Wink De verkoopprijs bedraagt 145 euro, inclusief lijst naar keuze en btw, exclusief evt. verzendkosten (aangetekend). Deze bedragen 8,05 euro.

Shocked Op de print staat onderstaande tekst vermeld;


IN SERVICE OF PEACE

Tijdens deelname aan de UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) vredesoperatie in de periode 1979 -1985 werden in het operatiegebied, in het kader van gebiedsbewaking, door Nederlandse troepen buiten de uren van de avondklok in ‘roadblocks’ op doorgaande wegen voorbijgangers gecontroleerd op identiteitsbewijs en voertuigen doorzocht op wapens, munitie en springmiddelen.From an original painting by WO-1 class (retired) Pieter Hijdra

Published by MILMEM Fine Arts

© Milmem

Wie de print in het echt wil zien: kom dan naar de 12/13 mei naar de Landmachtdagen in Oirschot en bezoek daar de 'witte tent' in het gebied van 11 Luchtmobiele Brigade AASLT! Tot ziens daar.....
Groet Pieter Hijdra
  WaarderingWaarderingWaarderingWaarderingWaardering

<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>